1

فر خشک کن

News Discuss 
یک اجاق خشک کن برای از بین بردن رطوبت محفظه اجاق گاز طراحی شده است تا نمونه ها را در اسرع وقت خشک کند. فرآیند اجاق خشک کن هوای خشک تازه را به محفظه وارد می کند و هوای مرطوب گرم را به طور همزمان دفع می کند و https://telegra.ph/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-04-12

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story