1

چاه کن ایرانی یا مقنی حفر چاه ایرانی

News Discuss 
چاه کن ایرانی یا مقنی حفر چاه ایرانی ( به فردی که متخصص چاه می باشد مقنی می گویند ) در گذشته بسیاری از قنات ها و چاه های آب به وسیله مقنی حفر چاه در ایران انجام می شد و در گذشته حفر چاه فاضلاب و چاه ها و https://www.aparat.com/v/oM1wj/%DA%86%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%87%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%DA%86%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story