1

انواع پمپ وکیوم

News Discuss 
دستگاههای ساده از یک هیتر ویک ورق گیر ویک قسمت بنام قالب بند تشکیل می شود که ابتدا ورق در قسمت ورق گیر قرارمیگیرد سپس هیتر ورق راگرم نموده بعداز ان قالب با ورق تماس پیدامیکند ودر همان زمان هوای مابین قالب و ورق تخلیه می شود و ورق https://getsocialpr.com/story8300649/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story