1

Top quả cam Secrets

News Discuss 
Ghi chép đầu tiên về việc sử dụng một từ trong tiếng Anh để chỉ quả cam là "pume orenge" vào khoảng năm 1200 công nguyên. Từ này được cho là có gốc từ từ "pomme d'orange" trong tiếng Pháp Cổ, dịch ra nghĩa là "orange apple". Nó cũng http://cam52580.myparisblog.com/7662062/quả-cam-secrets

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story