1

طرح فرش افشان کاشان در fifteen عکس با رنگبندی پرفروش

News Discuss 
از جمله مهمترین شناسه های یک فرش ماشینی میزان شانه (تعداد گره در یک متر عرضی) و میزان تراکم ( تعداد گره در یک متر طولی ) می باشد . مثلا قالی ماشینی ۱۵۰۰ شانه یعنی در هر متر عرض فرش معادل ۱۵۰۰ ریشه (گره رنگ) بافته شده است. https://cristian3g2lu.azzablog.com/7544123/فرش-1500-شانه-طرح-خشتی-اصیل-زمینه-فیلی-کاشان-گل-برجسته-فرش-کاشان

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story