1

تله‌های شخصیتی Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
شخص بر این باور است که دیگران به او صدمه می‌زنند، از او سوءاستفاده می‌کنند، تحقیرش می‌کنند، خیانت می‌کنند، دروغ می‌گویند، و آزارش می‌دهند. معمولاً این تصور را دارد که آسیب عمدی است یا نتیجه سهل‌انگاری غیرموجه و شدید است. وقتی موضوعی را به درستی درک کند به حرکت در https://ali081.blog.ir/1400/09/12/%D8%AA%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story