1

هزینه زندگی در استانبول - هزینه اجاره آپارتمان در استانبول - آنتالیااستیت

News Discuss 
بعد از سال ۲۰۰۸ که سیستم بانکی و بازار مسکن ایسلند به دلیل بحران مالی جهان سقوط کردند، اکنون این رشد میتواند نشاندهنده بهبود شرایط اقتصادی این کشور باشد. بانکها و موسسات مالی در این کشور، به همه نوع تقاضای مسکن (مصرفکننده، سرمایهگذار و حتی خارجیها) تسهیلات بلندمدت کمبهره https://funny-lists.com/story10811410/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story