1

کائیتهانه استانبول

News Discuss 
منطقه کائیتهانه استانبول مکانی در قسمت اروپایی استانبول می باشد. تا سال ۱۹۸۷ جزئی از منطقه شیشلی بوده و از شمال با منطقه ساریر، از جنوب شرق با منطقه بشیکتاش و منطقه شیشلی، از جنوب غربی با منطقه بی‌اوغلو و از غرب با منطقه ایوب سلطان همسایه می‌باشد. منطقه کائیتهانه https://koobeh.net/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-cula50

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story