1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình thị thành {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình thị thành sáng tạo thuộc quận Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương mại dịch vụ kiểu mẫu cho ĐBSCL. Dự án mang quy mô lên đến 7500 ha, tụ hội phổ thông https://sirketlist.com/story185677/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story