1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình thị thành {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình đô thị thông minh thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương nghiệp dịch vụ kiểu mẫu cho ĐBSCL. Công trình với quy mô lên tới 7500 ha, tập kết phổ https://socialrator.com/story186304/c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-th%E1%BB%8B-th%C3%A0nh-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story