1

قیمت خرید ملک در ترکیه به پول ایران 2021【میانگین قیمت در هر شهر】

News Discuss 
امکان خرید ملک و اراضی از سوی اتباع خارجی در نزدیکی اراضی نظامی و ممنوعه وجود ندارد و در قبل از خرید ملک این مساله می باید مورد تایید قرار بگیرد. بنابر قانون شماره 6458 که در تاریخ 11/four/2013 در روزنامه رسمی جمهوری ترکیه منتشر شده است، اتباع خارجی https://socialwoot.com/story195747/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story