1

اجاره ی خانه در ترکیه

News Discuss 
شما می توانید ملکی به ارزش حداقل 650 هزار لیر ترکیه خریداری نموده و از این طریق برای خود و خانواده تان اقامت موقت ترکیه به مدت سه سال کسب کنید. در حالت کلی شما برای آن که بتوانید از طریق ملک، پاسپورت دریافت کنید باید حتما ارزش ملک https://socialmphl.com/story195849/%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%85%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story