1

آموزش فروش حرفه ای

News Discuss 
حواست باشه چی میگی منظور ما فقط گفتار شفاهی نیست، بلکه باید به زبان بدن خود نیز توجه کنید. لباس های تمیز بپوشید، اما از ماسک استفاده نکنید. محکم و مقتدرانه فشار دهید، به نحوه ایستادن یا نشستن خود در جلسات بازاریابی و فروش توجه کنید. برداشت اول مهمترین http://dean0ca62.onesmablog.com/--48493408

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story