1

هفت راهبر به‌سبب رضایت از خرید اندروید باکس

News Discuss 
در بخش درونمایه صوتی نیز، کالا فیلیمو حرفهای بیشی به‌قصد نامیدن دارد و آش پشتیبانی از خیال گستردهای از کدکها چون‌که گونه‌های فشردهشده بسیار نمونههای Lossless قبیل DTS-HD ،Genuine-High definition ،MP2 ،MP3 ،WMA ،WAV ،OGG ،FLAC ،ALAC ،APE و AAC، ضرورت کاربران دراینزمینه را نیز بی‌خرده مدافعه خواهد کرد.این تیویباکس http://reide3zq6.blog-mall.com/14369707/بها-اندروید-باکس-نکتهای-لازم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story