1

پیگمنت آلی ( ارگانیک )

News Discuss 
تنها ارجحیت پیگمنت آلی ( ارگانیک ) درخشندگی و جذابیت آن نسبت به نوع معدنی می باشد. در بحث ضد خورندگی و مقاومت نوری و حرارتی و ضد نفوذ بودن همچنان پیگمنت معدنی در اولویت می باشد. https://pilartejarat.com/product-category/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%86/%d9%be%db%8c%da%af%d9%85%d9%86%d8%aa/%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story