1

فهرست بهای ابنیه 1401 Fundamentals Explained

News Discuss 
فایل اکسل فهرست بهای رشته شبکه و انتقال فاضلاب مخواستم.ممنون ۲-۱. حوزه شمول نظام فنی و اجرایی کشور و دامنه کاربرد آن طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم و یا ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی https://enama.ir/videos/3544916

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story