1

چه کسی به CRM نیاز دارد؟

News Discuss 
این کار به Ú©Ù…Ú© A/B تست صورت گرفته است. Û²Û± درصد افزایش نرخ خرید مجدد مشتری: Retention یا خرید مجدد توسط مشتری یکهفتم جذب مشتری جدید هزینه برمیدارد Ùˆ از طرفی به Ú©Ù…Ú© CRM همین خرید مجدد توسط مشتری را میتوان تا Û²Û± درصد رشد داد. Û²Û´ ... https://josuekbai570766.ltfblog.com/15995864/Ú-Ø-Ø-Ø-Ø-Ø-crm-Ø-Ø-Ø-ÛŒ-Ø-Ù-Ø-Ø-Ø-Ø-Ø-Ø-ÛŒ-Ú-یست؟

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story