1

Sideloadly Può essere divertente per chiunque

News Discuss 
Đ: Nếu điều này xảy ra, hãy thử khởi động lại PC của bạn, mở iTunes trong khi thiết bị của bạn được kết nối và đảm bảovvero bạn nhấn vàovvero ‘ Tin cậy ‘ từ cửa sổ bật lên trên iDevice của bạn. Sau đó, mở Sideloadly. v0.24.0 – https://victorl036uze5.gigswiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story