1

چگونه به آنجا رسیدیم؟ تاریخ ساخت درب چوبی گفته شد از طریق توییت

News Discuss 
کهنسالان وانشان گفتهاند امامزاده ابوالفتوح بسیار قدیمی است و یک دلیلش، وجود درخت عظیم و فوقالعاده قدیمی کنار دیوار آن است. پس از طی مسیری ۶۵ متری شیب دار به سمت بالا، ربات یک درب سنگی با ۲ دستگیره فلزی کشف کرد. پس از هشتی دالان نسبتاً درازی قرار https://milofbt14.full-design.com/چگونه-درب-چوبی-خود-را-بهبود-دادم-در-یک-درس-ساده-62245656

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story