1

باور این 6 افسانه‌های مربوط به آسمان شما را از رشد بازمی‌دارد.

News Discuss 
در سطح کره زمین، تابش نور خورشید از اتمسفر عبور میکند و فرکانسهای متفاوت تری از آن بر زمین میتابد که به آن نور مرئی گفته میشود؛ که البته طیفهای متفاوتی از تابش نور نامرئی بر زمین نیز وجود دارد که ممکن است در طیف مرئی قرار گیرند و https://noas.ir/f/8098-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%83.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story