1

บริการด้านจัดหาแรงงาน รับเหมาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

News Discuss 
บริการด้านจัดหาแรงงาน รับเหมาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตในการรับผิดชอบหน้าที่ของพนักงานได้ บริษัทฯ รับเหมาแรงงานไทย เพื่อรองรับโรงงานอุตสหกรรมและตำแหน่งต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า 1. งานในโรงงานอุตสาหกรรม - พนักงานฝ่ายผลิต - พนักงานขับรถยนต์ - พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ - พนักงานโหลดสินค้า - พนักงานควบคุมคุณภาพ - พนักงานบรรจุหีบห่อ - โฟร์แมน 2. งานในคลังสิน... http://auto-door00886.theobloggers.com/4774384/บร-การด-านจ-ดหาแรงงาน-ร-บเหมาแรงงานในโรงงานอ-ตสาหกรรมท-กประเภท

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story