1

سبک زندگی سالم چگونه است؟

News Discuss 
ناصریفر اضافه کرد: اصلاح رفتار افراد به عنوان مهمترین محور بحث سلامت در سبکهای زندگی وابسته به "فرد سازه" است که به عنوان عوامل تشکیلدهندهی فرهنگ یک جامعه مطرح میشوند. وی سبک زندگی را مهمترین محور بخش سلامت ذکر کرد و گفت: برای ارتقاء سلامت در زندگی باید بررسی http://finnqo059.worldblogged.com/5043296/سبک-زندگی-سالم-نیازمند-باز-تعریف-ایسنا

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story