1

اهمیت برنامه نویسی نوجوانان

News Discuss 
در برنامه نویسی عملکردی ، معایب برنامه نویسی استفاده از توابع خالص درک و پیش بینی جریان برنامه کد منبع را بسیار آسان تر و بصری تر می کند. برنامه هایی که طبق این پارادایم نوشته شده اند به طور خودکار دارای درجه نسبتاً بالایی اتصال شل هستند ، مزایا https://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&&aid=&tid=9BB77FDA801248%D9%8E5AD23%D9%91DBDD59228&url=https%3A%2F%2Fyoutube.com/channel/UCFvUfBcipNoZl_Amh7WwVlQ/about

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story